Magdalena Kujawinska-KrysiakSylwia Paszkowska-Pawlaczyk

Magdalena Kujawińska-Krysiak

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (rok ukończenia 2001 ).

W 2009 roku ukończyłam 4 letnie szkolenie (studia podyplomowe) z zakresu psychoterapii uzyskując stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.

Magdalena Kujawińska-Krysiak

Jestem w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychodynamicznego. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, której jestem absolwentką jest kursem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat regularnie korzystam z superwizji. Tytuł specjalisty z dziedziny  psychologia kliniczna uzyskałam w roku 2010 (nr.WLP 0021).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2002 roku pracuje jako specjalista psycholog kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koninie. Kieruje również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziałem Leczenia Nerwic w Koninie (leczenie w ramach terapii grupowej).
Od wielu lat współpracuje z ZUS - em jako konsultant /specjalista psychologii klinicznej. W prywatnej praktyce współpracuje z wieloma specjalistami wielu dziedzin  (gł. neurolog, psychiatra,).

Oferta:

Kontakt: tel. 603 188 225, email: magdalena@relacje.konin.pl.
Wizyty wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.